அவர் கைகளில் வரையப்பட்ட – Avar Kaigalil varaiyapatta

அவர் கைகளில் வரையப்பட்ட – Avar Kaigalil varaiyapatta

அவர் கைகளில் வரையப்பட்ட என் உருவம்
என்றென்றும் சிதையாமல் நிலைத்திருக்கும்
அவர் நெஞ்சில் பொறிக்கப்பட்ட என் பெயரும்
என்றென்றும் அழியாமல் நிலை நிற்கும்

கர்த்தர் என் கன்மலை என் கோட்டை என் இரட்சகர்
என் தேவன் நான் நம்பும் துருகமும் அவரே
என் கேடகம் என் உயர்ந்த அடைக்கலமும் அவரே

ஈட்டியினால் துளையுண்ட நெஞ்சினின்று
பாசமென்னும் பெருவெள்ளம் பாய்ந்து வர
ஆணிகளால் அறையுண்ட அவர் கரத்தால்
பாவியென்னை அன்புடனே அரவணைத்தார்

அனுதினமும் அவர் சமுகம் எனை நடத்த
அவர் சொற்கள் என் உள்ளில் நிலைத்திருக்கும்
முடிவுவரை அவ்வுறுதி நீங்காமல்
எனைத்தாங்கி மகிழ்ச்சியினால் நிறைத்திடு மே

விண்ணுலகில் வாழுகின்ற தூதர் குழாம்
களிகூர்ந்து இடைவிடாமல் துதிபாடும்
அத்தூதர் பெற்றிடாத மேன்மைகளை
நான் பெற்றேன் அவர் கிருபை போற்றிடுவேன்

Avar Kaigalil Lyrics (English Translation):

My image drawn in His hands
Never goes-off but remains forever
My name engraved in His heart
Never fades away but remains forever

Lord is my Rock my Fortess my Savior
My God my Strength in whom I trust
He is my Shield my high Tower

From His pierced side
Flows the flood of love
With the hands pierced with nails
He lovingly embraces me a sinner

Everyday His presence guides me
His words will remain in me forever
The confidence will not leave till the end
Which will sustain me with joy

The angels who live in heaven
Constantly praising Him with joy
The blessings which they did not receive
I received and praise Him for His grace