வேதத்தின் ஒளியில் கடக்கும்-Veathathin Oliyil Kadakkum

Deal Score0
Deal Score0

வேதத்தின் ஒளியில் கடக்கும் பாதையில்
நீங்கா மகிமை காத்திடுமே
அவர் சித்தம் நம்மில்
தேவ பிரசன்னத்தில்
என்றும் நம்பி பணிந்திடுவோம்

நம்பியே நாம் பணிந்திடுவோம்
தேவ அன்பில் களிக்க
நாம் பணிந்திடுவோம்

தீமை ஏகிடினும்
பாதை மாறிடினும்
மீட்க்கும் நேசர் கை தாங்கிடுவார்
வாதை நோய் துன்பமோ
வஞ்சம் பேர் நஷ்டமோ
விலகிடும் நம் யேசுவால்

நம்பியே நாம் பணிந்திடுவோம்
தேவ அன்பில் களிக்க
நாம் பணிந்திடுவோம்

பாவத்தின் சுமையாய்
பொல்லா நம் துயரை
தம் ரத்தத்தால் நீங்க செய்தார்
காக்கும் இயேசு உண்டு
அவர் தோளில் சாய்ந்து
என்றும் நம்பி பணிந்திடுவோம்

நம்பியே நாம் பணிந்திடுவோம்
தேவ அன்பில் களிக்க
நாம் பணிந்திடுவோம்

There in fellowship sweet
We will sit at his feet
or we’ll walk by his side in the way
what he says we will do
where he sends we will go
Never fear only trust and obey
Oh,Trust and obey for there’s no other way
To be happy in Jesus, But to Trust and obey
Oh,Trust and obey for there’s no other way

Veathathin Oliyil Kadakkum paathaiyil
neenga magimai kathidumae
Avar sitham nammil
deva pirasanathil
entrum nambi Paninthiduvom

Nambiye nam panithiduvom
Deva anbil kazhikka
Nam Paninthiduvom


Theemai Yeahidinum
Paathai Maaridinum
Meetkkum Nesar kai thangiduvaar
Vaathai Nooi Thunbamo
Vanjam Pear Nastamo
Vilakidum Nam Yesuvaal

Nambiye nam panithiduvom
Deva anbil kazhikka
Nam Paninthiduvom

Paavathin Sumaiyai
Polla nam thuyarai
Tham Rathathaal Neenga seithaar
Kakkum Yesu Undu
Avar Tholil Saainthu
Entrum Nambi Paninthiduvom

Nambiye nam panithiduvom
Deva anbil kazhikka
Nam Paninthiduvom

There in fellowship sweet
We will sit at his feet
or we’ll walk by his side in the way
what he says we will do
where he sends we will go
Never fear only trust and obey
Oh,Trust and obey for there’s no other way
To be happy in Jesus, But to Trust and obey
Oh,Trust and obey for there’s no other way

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo